Meny Stäng

Genom att handla i en liten svensk butik bidrar du till svenska skatteintäkter och svenska arbetstillfällen.

Småföretagen är välfärdsskaparna som står för största andelen skatteintäkter – och jobbtillfällen – i de flesta av Sveriges kommuner.

Om småföretagarna inte överlever så går samhället miste om mycket stora intäkter som går till vår gemensamma välfärd. T.ex sjuksköterskor och äldrevård…Något att tänka på i Pandemi-tider. Som jämförelse så betalar Nike ynka 2% i skatt… DU kan bidra till svensk välfärd genom att handla klokt!